اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: همایش دوچرخه سواری پرسنل منطقه 12
زمان برگزاری: 1401/08/25 الی1401/08/25 – ساعت 07:00
مکان برنامه: منطقه 12
موضوع: ورزشی ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: خیابان بهارستان
اطلاعات بیشتر: میثاق با شهدا
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: