اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نام های ماندگار
زمان برگزاری: 1401/08/25 الی1401/08/25 – ساعت 16:00
مکان برنامه: منطقه 13
موضوع: هنری اجتماعی ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: فرهنگسرای دستگرد
اطلاعات بیشتر: اجرای همزمان نقاشی سیاه قلم از چهره شهدای شهر اصفهان
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها