اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: من از نسل فهمیده ام
زمان برگزاری: 1401/08/25 الی1401/08/25
مکان برنامه: منطقه 13
موضوع: هنری ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: کتابخانه نوجوان عبادت
اطلاعات بیشتر: ساخت انیمیشن توسط نوجوانان کتابخانه نوجوان عبادت در مورد یک نوجوان شهید و مبارز
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها