اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: هم قدم با رفیق
زمان برگزاری: 1401/08/27 الی1401/08/27 – ساعت 07:00
مکان برنامه: منطقه 13
موضوع: ورزشی خانوادگی ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: کوه قائمیه
اطلاعات بیشتر: کوه پیمایی به سمت گلزار شهدای گمنام کوه قائمیه
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها