اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: 10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز
زمان برگزاری: 1401/01/06 – ساعت 16:00
مکان برنامه: ششم فروردین ماه
موضوع:
آدرس برگزاری: خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع)
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها