اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: 1400 گز | میدان امام (ره)
زمان برگزاری: 1401/01/08 – ساعت 16:00
مکان برنامه: هشتم فروردین ماه
موضوع:
آدرس برگزاری: خیابان نشاط _ خیابان حافظ
اطلاعات بیشتر: ورزش های باستانی6 تا 9 فروردین ساعت 16:00
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها