اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: مسابقه ملی عکس ریشه ها
زمان برگزاری: 1401/10/15 الی1401/11/15
مکان برنامه: مسابقه ملی عکس ریشه ها
موضوع: هنری
آدرس برگزاری: فراخوان
اطلاعات بیشتر: به فایل پیوست توجه شود.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه:
پیوست: دانلود