اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: بازدید کارگاه گام نو – فرزندآوری مطلوب
زمان برگزاری: 1401/11/02 الی1401/11/02 – ساعت 09:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: محله شهرک امام حسین(ع)
اطلاعات بیشتر: مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: