اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: سپاس اسطوره- استاد رجایی
زمان برگزاری: 1401/11/01 الی1401/11/01 – ساعت 16:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: اسطوره ها
آدرس برگزاری: معاونت ورزشی
اطلاعات بیشتر: معاونت ورزشی تفریحی
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: