اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: برگزاری دوره های انتخاب همسر
زمان برگزاری: 1402/07/03
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: مدارس منطقه یک شهرداری
اطلاعات بیشتر: خانه شهید بهشتی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: