اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: پنجمین دوره جشنواره ملی " خندستان"
زمان برگزاری: 1401/12/06 الی1401/12/11
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: هنری
آدرس برگزاری: اعلام فراخوان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: 1401/11/05
رده سنی برنامه: