اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: پردیس سخن
زمان برگزاری: 1402/03/15
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: باغ بانوان پردیس
اطلاعات بیشتر: چهارشنبه های هر هفته ساعت 10 صبح
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: