اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: دوره عمومی تخت فولاد شناسی
زمان برگزاری: 1401/11/14 الی1401/11/04
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: آموزشی
آدرس برگزاری: تخت فولاد
اطلاعات بیشتر: ثبت نام: 09028011355
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: