اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: اردو و رویداد "رسانت"
زمان برگزاری: 1401/11/15 الی1402/02/01
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: رویداد
آدرس برگزاری: اطلاعات بیشتر و هماهنگی : 35544096
اطلاعات بیشتر: فرهنگسرای رسانه برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: ویژه دانش آموزان نهم ، دهم ویازدهم