اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: دوره تربیت تسهیلگر "مثبت کار"
زمان برگزاری: 1402/12/11
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: آموزشی
آدرس برگزاری: فرهنگسرای کوثر
اطلاعات بیشتر: خانه جوان برگزار می کند.شروع کارگاه از20 بهمن ماه می باشد.
مهلت ثبت نام: 1401/11/15
رده سنی برنامه: