اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: پخش ویژه زاینده رود در زنده رود
زمان برگزاری: 1401/11/07 الی1401/11/07 – ساعت 09:30
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: شبکه اصفهان – زنده رود
اطلاعات بیشتر: دبیرخانه زاینده رود برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: