اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: مسابقات لیگ فوتبال دستی
زمان برگزاری: 1401/11/06 الی1401/11/15 – ساعت 08:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: ورزشی مسابقه
آدرس برگزاری: خانه نوجوان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: ویژه نوجوانان دختر وپسر 11 تا 16 سال