اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: سپاس اسطوره – استاد علی عرب شریفی
زمان برگزاری: 1401/11/12 الی1401/11/12 – ساعت 10:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: اسطوره ها
آدرس برگزاری: خیابان توحید میانی، کوچه ۳۳، سالن اجتماعات معاونت ورزشي
اطلاعات بیشتر: استاد علی عرب شریفی پیشکسوت شنا و نجات غریق
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: