اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: ویژه برنامه "خاک مادری"
زمان برگزاری: 1401/11/19 الی1401/11/22 – ساعت 19:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: ورزشگاه پیروزی
اطلاعات بیشتر: اداره رویدادهای اجتماعی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: