اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نمایشگاه کتاب "ایران وتنم"
زمان برگزاری: 1401/11/12 الی1401/11/21 – ساعت 09:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: نمایشگاه
آدرس برگزاری: کتابخانه مرکزی
اطلاعات بیشتر: اداره امور کتابخانه ها + انتشارات برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: