اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: برنامه شاد و پایش سلامت "آوای وطن"
زمان برگزاری: 1401/11/19 الی1401/11/19 – ساعت 10:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: سرگرمی سلامت محور
آدرس برگزاری: باغ طلوع
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: