اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: برنامه شاد و پایش سلامت "آوای وطن"
زمان برگزاری: 1401/11/18 الی1401/11/18 – ساعت 10:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: سرگرمی سلامت محور
آدرس برگزاری: باغ پردیس
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: