اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: سلسله نشست "نجوم و ادبیات"
زمان برگزاری: 1401/11/16 الی1401/11/16 – ساعت 16:30
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: نشست
آدرس برگزاری: کتابخانه مرکزی
اطلاعات بیشتر: مرکز نجوم ادیب برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: