اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: پایش سلامت "فردا دیر است"
زمان برگزاری: 1402/07/03
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: سلامت محور
آدرس برگزاری: باغ بانوان طلوع
اطلاعات بیشتر: یکشنبه های هر هفته توسط معاونت ورزشی تفریحی برگزار می شود.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: