اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: رقابت های ورزشی جام پرچم
زمان برگزاری: 1401/11/01 الی1401/11/30
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: ورزشی
آدرس برگزاری: یادواره شهید قاسم سلیمانی
اطلاعات بیشتر: معاونت ورزشی تفریحی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: