اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: مرد مردان
زمان برگزاری: 1401/11/15 الی1401/11/15 – ساعت 16:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: ورزشی
آدرس برگزاری: پایانه مسافربری کاوه
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: