اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: علی گویان
زمان برگزاری: 1401/11/15 الی1401/11/15 – ساعت 07:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: ورزشی
آدرس برگزاری: ایستگاه شماره یک ورزشی پل فلزی
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: