اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نقاشی پرچم ایران در "پرچم یک کیلومتری"
زمان برگزاری: 1401/11/20 الی1401/11/20 – ساعت 14:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع:
آدرس برگزاری: محور چهارباغ
اطلاعات بیشتر: خانه کودک برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: