اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نوآورانه های اجتماعی
زمان برگزاری: 1401/11/27 الی1401/11/27 – ساعت 16:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: اجتماعی
آدرس برگزاری: سیتی سنتر-طبقه چهارم
اطلاعات بیشتر: مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی برگزار می کند.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: