اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: رویداد ملی استآب موشن
زمان برگزاری: 1402/07/03
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: رویداد
آدرس برگزاری: رقابت در تولید انیمیشن
اطلاعات بیشتر: ویژه نوجوانان 12 تا 18 سال اطلاعات بیشتر: Zayanderoud.ir
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: