اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: سینما به توان 7 – فصل سوم
زمان برگزاری: 1401/11/26 الی1401/11/26 – ساعت 09:00
مکان برنامه: مراکز سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
موضوع: هنری
آدرس برگزاری: کتابخانه مرکزی
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: