اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: مسابقه بزرگ نقاشی "آدم و هوا"
زمان برگزاری: 1401/11/05 الی1401/12/10
مکان برنامه: آدم و هوا
موضوع: مسابقه
آدرس برگزاری: تمدید شد
اطلاعات بیشتر: تمدید شد.
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: