اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: هم سنگر
زمان برگزاری: 1402/01/04 الی1402/01/04 – ساعت 15:00
مکان برنامه: چهارم فروردین ماه
موضوع: برنامه های نوروز 1402
آدرس برگزاری: گلستان شهدا
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: