اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: هم شهری
زمان برگزاری: 1402/01/12 الی1402/01/12
مکان برنامه: دوازدهم فروردین ماه
موضوع: برنامه های نوروز 1402
آدرس برگزاری: بوستان های منتخب مناطق 15 گانه
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: