اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: هم نشین
زمان برگزاری: 1402/01/13 الی1402/01/13
مکان برنامه: سیزدهم فروردین ماه
موضوع: برنامه های نوروز 1402
آدرس برگزاری: چهارباغ
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: