اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: دیدار آوینی
زمان برگزاری: 1402/01/19 الی1402/01/21 – ساعت 16:00
مکان برنامه: برنامه فروردین ماه
موضوع: ایثار و شهادت
آدرس برگزاری: کتابخانه مرکزی
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: