اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: ایده کاپ
زمان برگزاری: 1401/12/15 الی1402/01/30
مکان برنامه: برنامه فروردین ماه
موضوع: گردشگری
آدرس برگزاری:
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: