اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: شهر یار _کارگاه آموزشی مربیگری نوجوان
زمان برگزاری: 1402/01/01 الی1402/01/30
مکان برنامه: برنامه فروردین ماه
موضوع: آموزشی
آدرس برگزاری:
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: 1402/01/30
رده سنی برنامه: