اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: گالری شهری و تبلیغات محیطی در رسانه‌های مترو
زمان برگزاری: 1402/02/02 الی1402/02/15
مکان برنامه: دوم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: متروی شهری و چهارراه‌های سطح شهر
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: