اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: باغ بهشت (4 اجرا)
زمان برگزاری: 1402/02/02 الی1402/02/09 – ساعت 10:00
مکان برنامه: دوم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: باغ‌ها و خانۀ خلاقیت
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: