اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: شبی در بازار اصفهان
زمان برگزاری: 1402/02/03 الی1402/02/09 – ساعت 18:00
مکان برنامه: سوم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: بازار بزرگ اصفهان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: