اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: اصفهان در گذر کتاب
زمان برگزاری: 1402/02/04 الی1402/02/09 – ساعت 09:00
مکان برنامه: چهارم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: ایستگاه مترو امام حسین
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: