اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: نمایش گلگشت
زمان برگزاری: 1402/02/04 الی1402/02/30 – ساعت 17:00
مکان برنامه: چهارم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: موزه‌حمام علیقلی‌آقا
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: