اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: زنده‌باد اصفهان (برنامه زنده تلویزیونی)
زمان برگزاری: 1402/02/04 الی1402/02/08 – ساعت 21:00
مکان برنامه: چهارم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: شبکه اصفهان
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: