اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: به یاد فاتح (ادای احترام به شهید احمد کاظمی)
زمان برگزاری: 1402/02/08 الی1402/02/08 – ساعت 17:00
مکان برنامه: هشتم اردیبهشت ماه
موضوع: هفته فرهنگی اصفهان
آدرس برگزاری: گلستان شهدا
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: