اطلاعات برنامه

عنوان برنامه: 37 درجه | پایش سلامت
زمان برگزاری: 1401/01/07 – ساعت 09:00
مکان برنامه: پارک ناژوان
موضوع:
آدرس برگزاری: اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت
اطلاعات بیشتر:
مهلت ثبت نام: -
رده سنی برنامه: عموم خانواده ها