آدم و هوا
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
مسابقه بزرگ نقاشی آدم و هوا چهارشنبه, 05 بهمن تا سه شنبه, 25 بهمن - مسابقه دانلود شرح برنامه
مسابقه بهترین عبارت آدم و هوا چهارشنبه, 05 بهمن تا سه شنبه, 25 بهمن - مسابقه دانلود شرح برنامه
مسابقه بزرگ نقاشی "آدم و هوا" چهارشنبه, 05 بهمن تا چهارشنبه, 10 اسفند - تمدید شد مسابقه - شرح برنامه
مسابقه بهترین عبارت "آدم و هوا" چهارشنبه, 05 بهمن تا چهارشنبه, 10 اسفند - تمدید شد مسابقه - شرح برنامه