چهارم فروردین ماه
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
هم بازی جمعه, 04 فروردین 14:30 باغ غدیر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سنگر جمعه, 04 فروردین 15:00 گلستان شهدا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم اینجا جمعه, 04 فروردین 16:00 تخت فولاد تکیه بابا رکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نوا جمعه, 04 فروردین 22:00 تخت فولاد تکیه بابارکن الدین برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم همه جمعه, 04 فروردین 10:00 تخت فولاد برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آغاز جمعه, 04 فروردین 19:00 میدان امام خمینی (ره) برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نفس جمعه, 04 فروردین 20:30 ناژوان برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم سفر جمعه, 04 فروردین 09:00 موزه گرمابه علیقلی آقا موزه گرمابه شاهزاده ها مقبره باباقاسم وخواجه نظام الملک عصارخانه شاهی برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم دست جمعه, 04 فروردین 09:00 باغ گل ها برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم نشین جمعه, 04 فروردین - چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صدا جمعه, 04 فروردین - بازارهای داخل میدان امام و بازار علی قلی آقا برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم شهری جمعه, 04 فروردین - بوستان های منتخب مناطق 15 گانه برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم آوا جمعه, 04 فروردین 10:00 مساجد امام، شیخ لطف الله و جامع برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم رنگ جمعه, 04 فروردین - عرصه های گردشگری سطح شهر برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه
هم صحبت جمعه, 04 فروردین 15:00 چهارباغ برنامه های نوروز 1402 - شرح برنامه