چهارم فروردین ماه
...

باغ غدیر | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد | بقعه باباقاسم | میدان امام علی(ع) | میدان امام (ره) | کوه صفه

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر پنجشنبه, 04 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت | پارک ناژوان پنجشنبه, 04 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا پنجشنبه, 04 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد پنجشنبه, 04 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
موزه گرد | بقعه بابا قاسم پنجشنبه, 04 فروردین 08:30 چهار راه ابن سینا_ اول خیابان علامه مجلسی _ کوچه بابا قاسم - شرح برنامه
1400 گز | میدان امام (ره) پنجشنبه, 04 فروردین 16:00 خیابان نشاط _ خیابان حافظ - شرح برنامه
7000 پا | جشنواره بادبادک ها | کوه صفه پنجشنبه, 04 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه