هشتم فروردین ماه
...

باغ غدیر | پارک جنگلی ناژوان | گلستان شهدا | تخت فولاد |موزه عصارخانه شاهی | میدان امام علی(ع) | میدان امام (ره) | کوه صفه | آرامگاه صائب

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
90 دقیقه | باغ غدیر دوشنبه, 08 فروردین 15:00 اتوبان شهید آقابابایی _خیابان علامه امینی شرقی - شرح برنامه
37 درجه | پایش سلامت | پارک ناژوان دوشنبه, 08 فروردین 09:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
37 درجه | جشن های مهیج نوروزی | پارک ناژوان دوشنبه, 08 فروردین 17:00 اتوبان شهید حبیب الهی _ میدان سهروردی _ خیابان الفت - شرح برنامه
23000 جان | گلستان شهدا دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان سجاد _ بین خیابان همت و خیابان زعامی - شرح برنامه
1000 سال نوری | تخت فولاد دوشنبه, 08 فروردین 10:00 خیابان مصلی _ چهار راه دهش - شرح برنامه
موزه گرد | موزه عصارخانه شاهی دوشنبه, 08 فروردین 08:30 میدان امام ( ره ) ، بازار عطارها ،درب ورودی سرای مخلص - شرح برنامه
10 قرن | بازسازی اصفهان قدیم با رویکرد نوروز | میدان امام علی (ع) دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان ولی عصر - میدان امام علی (ع) - شرح برنامه
1400 گز | میدان امام (ره) دوشنبه, 08 فروردین 16:00 خیابان نشاط _ خیابان حافظ - شرح برنامه
7000 پا | کنسرت دف نوازان | کوه صفه دوشنبه, 08 فروردین 15:00 دروازه شیراز _ خیابان هزار جریب _ اتوبان شهدای صفه - شرح برنامه
شب شعر و موسیقی صائب دوشنبه, 08 فروردین 19:00 خیابان صائب _ آرامگاه صائب - شرح برنامه